Grote verschillen in uitvaartverzekeringen

De website vergeleek de premiekosten van alle verschillende vormen en soorten verzekeringen. Het grootste verschil (van bijna 4.000 euro) kreeg de website door een kapitaalverzekering met een looptijd van 30 jaar te vergelijken met een verzekering waarvoor 50 jaar premie wordt betaald. In de maandpremie zit bij die vergelijking overigens maar 1,50 euro verschil. Verder constateert de website dat er grote verschillen zitten in de manier waarop de uitkering wordt geïndexeerd (meestijgt met de inflatie) en in de voorwaarden.