Veel minder woningbranden in 2021

Sinds 2018 neemt het aantal brandclaims voor woningen al af, aldus het Verbond van Verzekeraars. Alleen in 2020 was een lichte toename te zien, vermoedelijk als gevolg van het feit dat meer mensen door corona thuiswerkten. Volgens het verbond is de dalende trend mede te danken aan het feit dat overheid, verzekeraars, brandweer en brandwondenstichting al jaren aandacht vragen voor het belang van preventie zoals het plaatsen van brandmelders, sinds kort een wettelijke verplichting. Ook is er een daling van de brandschade na oud en nieuw, omdat zwaar vuurwerk is verboden en er beter wordt gehandhaafd. Wel maakt het verbond zich zorgen het extra brandrisico van alternatieve verwarming in woningen, als gevolg van de hoge gasprijs. Meer haardvuur, meer elektrische kachels en experimenten met kaarsen in kleipotten en verwarmingslampen kunnen het brandgevaar vergroten.