Pensioen voor medewerkers afbeelding

Pensioen voor medewerkers

Als het in de cao staat, of als uw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds, bent u verplicht uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Maar ook als dat niet zo is, wilt u uw werknemers deze belangrijke arbeidsvoorwaarde niet ontzeggen. Een goede pensioenregeling wordt vaak hogelijk gewaardeerd.

Twee vormen mogelijk

Er zijn twee soorten pensioenregelingen: salarisdiensttijdregeling (tegenwoordig meestal de middelloonregeling) of beschikbare premieregeling.

Middelloonregeling

Bij de middelloonregeling ontvangt uw werknemer een pensioen over het gemiddelde salaris van zijn of haar loopbaan. Dat betekent dat het eindresultaat op voorhand niet vastligt, en dat de premie dus in de loop der tijd kan stijgen of dat u moet bijbetalen om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. Voor u als werkgever is dat een onzekere factor.

De werknemer bouwt het pensioen gedurende zijn werkzame leven op. Bij het bereiken van de pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

Voordelen

  • Er wordt pensioen opgebouwd over het gemiddelde salaris. Daardoor stijgt de premieafdracht minder snel dan bij een eindloonregeling.
  • Uw werknemers hebben zekerheid: het staat vast hoeveel pensioen er is opgebouwd.

Nadeel

  • Minder grip op de kosten. Als werkgever moet u soms bijbetalen om het beoogde pensioen te bereiken.

Beschikbare premieregeling

Bij de beschikbare premieregeling wordt een vast bedrag aan premies betaald waarmee het pensioenkapitaal van uw medewerker opgebouwd wordt. De hoogte van het pensioenkapitaal is afhankelijk van het beleggingsresultaat. Dat resultaat is onzeker en kan lager of hoger uitvallen dan verwacht. Er is geen garantie op het pensioenkapitaal, hoewel dat in principe tegen extra kosten wel te verzekeren is.

Als het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd op de pensioendatum, koopt uw werknemer hiervoor een periodieke pensioenuitkering. De hoogte van de uitkering is onzeker en hangt onder meer af van het opgebouwde kapitaal en de rentestand op het moment van de pensioenaankoop.

Voordelen

  • De premie ligt vast, dus u weet als werkgever precies waar u aan toe bent wat betreft de kosten.
  • Werknemers kunnen soms zelf kiezen hoe de premie wordt besteed. Na de uitkering van het pensioenkapitaal kunnen zij zelf beslissen bij welke verzekeraar ze een periodieke pensioenuitkering kopen.

Nadeel

  • Meer onzekerheid voor uw werknemers, omdat pensioenkapitaal en pensioenuitkeringen niet vastliggen. Wel kunt u kiezen voor een maximale opbouw om het eindkapitaal zo hoog mogelijk te krijgen.

Kwaliteit en betaalbaarheid voorop

Pensioen is een complexe materie waar veel bij komt kijken. Wij nemen graag de tijd om u goed te adviseren. Wij weten wat verschillende partijen te bieden hebben en kennen de achterliggende (belasting)wetgeving. In onze advisering kijken we breed naar de financiële mogelijkheden van uw onderneming en stellen we kwaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregeling centraal.

Ook als u al een pensioenregeling heeft, kunt u ons inschakelen voor een second opinion of om na te gaan hoe actueel uw regeling is.

Nieuw pensioenakkoord

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 gesloten is, heeft gevolgen voor uw medewerkers. Zo worden de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken vergroot, wordt pensioen minder vast en verandert de premieberekening. De komende jaren zullen de plannen vastgelegd worden in concrete wetten. Wat u uw medewerkers kunt bieden zal daar onder meer afhankelijk van zijn. Wij houden u op de hoogte en adviseren u over de manier waarop u de pensioenregeling van uw werknemers kunt invullen.

Bijsparen

Veel pensioenfondsen hebben een te lage dekkingsgraad. Deze fondsen kunnen genoodzaakt zijn de pensioenen te verlagen. Wilt u het pensioen van uw medewerkers op peil houden? Wij adviseren u over hun mogelijkheden om bij te sparen en de manier waarop u hen daarbij kunt helpen.

Gerelateerde pagina’s